1. Avatar
    Sten Inge Eriksen

    Jeg har hatt dyp venetrombose i høre fot flere ganger, etter feildiagnose. Smertefulle leggesår medføler og kompresjonstrømper i klasse 3. Lårstrømper. Disse er kostbare og holder i 2 til 3 mnd. Hvorfor må jeg betale alt selv. Venøst ødem får ikke en krone selv om det skyldes feildiagnose og feilmedisinering. Uansett hvorfor får ikke de med leggsår og veneøst ødem også refundert sine utlegg. Nå har jo staten også fjernet særutgifter på medisinske utgifter. Finnes det noe rettferdighet så burde de som forårsaket skaden i det minste ha dekket utgiftene.for tort og svie.