Forbruksmateriell

Parenteral ernæring – Intravenøs behandling

Forbruksmateriell

Forbruksmateriell til Sentralt venekateter/Hickman kateter, veneport og perifert venekateter

 • Clave connector
 • Hansker
 • Infusjonssett
 • Filter ved behov
 • Lipidfilter
 • Opptrekkskanyler – til opptrekk av NaCl 9 mg/ml som dekkes til vedlikehold
 • Kompresser (sterile)
 • Munnbind
 • Plaster
 • Propper (enkle, universale)
 • Skiftesett
 • Sprøyter
 • Transparent kompress/film
 • Treveiskran

For Veneport:

 • VAP, veneportnål

Behandlingshjelpemidler dekker også Klorhexidin 5mg/ml, NaCl 0,9mg/ml og Heparin 100IE til vedlikehold av kateter og veneport

 

Anbefalt hygiene

Steril prosedyre.