Helse- og omsorgsdepartementet (logo)

Svarbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet 22.6.2009 på brev fra OUS

Svarbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet 22.6.2009 på brev fra OUS, Ullevål Universitatssykehus 14.5.2009 og tidligere brev 17.11.2006 fra Helse- og omsorgsdepartementet vedr. «Betaling av behandlingshjelpemidler som benyttes i avlastningsboliger»

20090622 HOD Ansvar kommunale institusjoner