Helse- og omsorgsdepartementet (logo)

Avgrensning av ansvar for finansiering av behandlingshjelpemidler

Vedr.: Avgrensning av ansvar for finansiering av behandlingshjelpemidler mv. i avlastningsboliger, sykehjem mv.

Brev 14.5.2009 fra OUS, Ullevål Universitatssykehus, til Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi viser til brev av 17.11.2006 til Oslo kommune, som vi tolker som følger:

  • Kommunen skal finansiere behandlingshjelpemidler som benyttes i avlasningsboliger for barn (ved 100% plass i barnebolig/avlastningsbolig).
  • Hvis barnet dels oppholder seg i foreldrenes bolig og dels i en avlastningsbolig, må barnet i utgangspunktet ansees som hjemmeboende hos foreldrene, hvilket innebærer at de regionale helseforetakene skal finansere behandlingshjelpemidler.
  • Unntak (for de som oppholder seg dels i foreldrenes bolig og dels i en avlastningsbolig): Kommunene må finansiere behandlingshjelpemidler som er nødvendig kun i avlastningsboligen eller som kun benyttes i avlastningsboligen.

I juli 2008 utgav Helsedirektoratet «Behandlingshjelpemidler. Rapport fra arbeidsgruppe. «(IS-1531), på grunnlag av et oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2007 om å avklare spørsmål knyttet til behandlingshjelpemidler. I rapporten er rettsgrunnlaget for blant annet ansvarsfordeling for behandlingshjelpemidler mellom kommune og spesialisthelsetjeneste grundig gjennomgått.

Denne bildekrusellen krever javaskript.