Siden for deg som søker informasjon om spesialist­helse­tjenester i hjemmet

100% Organic Ingredients

Landsoversikt

Behandlingshjelpe­middel­enheter i Norge


All-natural Fragrances

Utstyr

Helseforetakene er ansvarlige for å låne ut medisinsk utstyr til medisinsk hjemmebehandling

Up  to 35 Hours of Burn Time

Forbruksmateriell

Helseforetakene er ansvarlige for å levere forbruksmateriell til medisinsk hjemmebehandling

100% Organic Ingredients

Veileder

Veiledning om behandlingshjelpemidler i spesialist­helse­tjenesten

All-natural Fragrances

Utlånsskjema

Skjema til bruk ved utlån av behandlingshjelpemidler og utlevering av forbruksmateriell

Up  to 35 Hours of Burn Time

Helsehjelp

Rett til helsehjelp i
inn- og utland

Informasjon fra NNB:Dette nettstedet er opprettet av Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler (NNB) for å gi informasjon om behandlingshjelpemidler. Med behandlingshjelpemidler menes her medisinsk utstyr brukt i medisinsk hjemmebehandling som spesialisthelsetjenesten er ansvarlig for, og som foregår utenfor sykehusene.